Aktuality

 • 26.02.2016 12:58

  ZMENKA

  Zmenka je medzi podnikateľmi známa ako často používaný prostriedok zaistenia obchodných záväzkov. S ohľadom na širokú praktickú využiteľnosť sú so zmenkou spojené taktiež špecifické postupy jej vymáhania, ktoré by mali byť na rozdiel iných typov pohľadávok (napr. dlžná faktúra či nájomné) o...

 • 26.02.2016 12:50

  Vyporiadanie majetku medzi manželmi

  S uzavretím manželstva priamo zo zákona vzniká majetkové spoločenstvo manželov tzv. BSM,  ktoré je špecifické tým, že sa vyznačuje bezpodielovosťou. Čo to znamená?   Každý z manželov má k  veciam a majetkovým právam, ktoré sa nadobúdajú od vzniku manželstva každým...

 • 26.02.2016 11:50

  NEPLATNOSŤ SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU

    Môžu nastať situácie, že zamestnanec vníma skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa ako nespravodlivé či dokonca nezákonné a rozhodne sa brániť svoje práva na súde. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov neplatnosť skončenia pracovného pomeru...

 • 21.08.2015 08:59

  Rozvod dohodou?

      Zákonnú úpravu vzniku a zániku manželstva upravuje Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, ktorý stanovuje, že manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť ho  po splnení zákonom ustanovených...

<< 1 | 2

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode