Odmena za poskytovanie právnych služieb

Naša advokátska kancelária si účtuje   za poskytovanie právnych služieb odmenu v zmysle zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii v platnom znení a vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení. Pri konkrétnych druhoch a výške odmeny za poskytovanie právnych služieb rešpektujeme a prihliadame na okolnosti jednotlivých prípadov, ich odbornú a časovú náročnosť.

           Možnosť objednania telefonickej konzultácie s advokátom   ........................od 30,-EUR/ 30 min.

Stavovské predpisy Slovenskej advokátskej komory neumožňujú uvádzať v médiách údaje o cenách, tieto poskytujeme našim klientom len na požiadanie. Pre viac informácií alebo vyžiadanie ceny za právne služby nás neváhajte  kontaktovať.

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode