ZMENKA

26.02.2016 12:58

Zmenka je medzi podnikateľmi známa ako často používaný prostriedok zaistenia obchodných záväzkov. S ohľadom na širokú praktickú využiteľnosť sú so zmenkou spojené taktiež špecifické postupy jej vymáhania, ktoré by mali byť na rozdiel iných typov pohľadávok (napr. dlžná faktúra či nájomné) o niečo jednoduchšie. Na čo si ale musí podnikateľ dávať pozor pri súdnom vymáhaní nezaplatenej zmenky?

 

Formálne náležitosti zmenky

Ešte ped začatím súdneho vymáhania je potrebné overiť, či zmenka obsahuje všetky predpísané náležitosti, ktorými sú:

1.     Označenie zmenka zahrnuté do vlastného textu listiny (“za túto zmenku zaplatím”)

2.     Platobný príkaz (cudzia zmenka – za túto zmenku podnikateľ A zaplatí podnikateľovi B) alebo platobný prísľub (vlastná zmenka – za túto zmenku zaplatím)

3.     Údaj o splatnosti (ak tento údaj nie je uvedený, platí, že zmenka je splatná na videnie - predložená k zaplateniu musí byť do jedného roka odo dňa vystavenia)

4.     Miesto platenia (ak toto miesto nie je uvedené, platí, že týmto miestom je miesto vystavenia zmenky)

5.     Meno osoby, ktorej má byť zmenková suma zaplatená

6.     Dátum a miesto vystavenia zmenky

7.     Podpis vystaviteľa zmenky

 

Bez týchto náležitostí je zmenka považovaná za neplatnú a pokiaľ dlžník nezaplatí dobrovoľne, jej vymáhanie pred súdom nebude úspešné. Vymenované náležitosti patria k tým základným, zmenka však môže mať niekoľko rozličných podôb a v rámci zmenkových vzťahov môže dôjsť k najrôznejším situáciám (vystavenie blankozmenky, ručenie za zmenku avalistom, postúpenie zmenky rubopisom atď.). Ak k podobnej situácii došlo alebo bol použitý vzor zmenky z internetu, veriteľovi sa odporúča konzultácia zmenky s odborníkom.

 

Vymáhanie zmenky súdnou cestou

Jednou z hlavných výhod zmenky je tá, že veriteľ pri jej súdnom vymáhaní nemusí preukazovať, ako, kedy či za akých podmienok jeho pohľadávka vznikla. Zmenkovému veriteľovi stačí, ak súdu vedľa návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu predloží originál zmenky. K tomu, aby bolo vymáhanie zmenky rýchle a úspešné, je potrebné dbať na niekoľko nasledujúcich skutočností.

 

Máte podobný problém a chceli by ste sa poradiť, ako postupovať? Obráťte sa na našu kanceláriu a radi Vám zodpovieme na Vaše  otázky.

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode