ZMLUVA O DIELO - na čo si dávať pozor

25.10.2021 16:02

Zmluva o dielo je jednou z najčastejšie používaných zmlúv popri kúpnej zmluve. Účastníci zmluvy o dielo sa v bežnom živote často dopúšťajú chýb, na ktoré v konečnom dôsledku doplatí jedna alebo druhá strana. K častým chýbám patrí:

  • uzavretie zmluvy o dielo v ústnej forme a s tým súvisiace nedohodnutie sa na presnej cene diela a termíne jeho zhotovenia,
  • zaplatenie ceny diela v hotovosti bez dokladu,
  • neuvedenie presných podmienok a špecifických požiadaviek v písomnej zmluve.

Zmluva o dielo nemusí mať v zmysle Občianskeho a ani v zmysle Obchodného zákonníka písomnú formu. Ústna forma zmluvy však so sebou prináša celý rad úskalí, ktoré veľakrát cenu diela niekoľkonásobne prevýšia.

Z dôvodu vyššej právnej istoty doporučujeme vždy uzavretie zmluvy v písomnej podobe (rovnako aj jej dodatkov), alebo aspoň odsúhlasenie si základných náležitostí zmluvy o dielo vo forme e-mailových správ medzi objednávateľom a dodávateľom, t.j. aby obidvom stranám uzatvárajúcim zmluvu bolo zrejmé, s akým subjektom ju uzatvárajú, či s fyzickou osobou, alebo fyzickou osobou podnikateľom, alebo právnickou osobou, ďalej čo je predmetom diela s vymienenými nezameniteľnými charakteristikami a vlastnosťami diela, čas zhotovenia diela  a odmena, ktorá by mala byť vyjadrená vrátane dane z pridanej hodnoty, najmä ak dodávateľom je fyzická osoba -podnikateľ, alebo právnická osoba.

Ústnu formu zmluvy je vhodné zvoliť len v jednoduchších prípadoch, keď predmetom (dielom) je napríklad menšia oprava,  alebo menšia stavba a dohodnuté znenie nebude v prípade vzniku sporov vyvolávať žiadne pochybnosti.

Písomná forma zmluvy v prípade vzniku súdneho sporu vylúči inak časovo a finančne náročné dokazovanie dojednaných podstatných náležitostí zmluvy, ktoré je vždy na začiatku súdneho sporu  s neznámym výsledkom.


 

 

Späť

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode