KÚPA NEHNUTEľNOSTI

23.07.2020 10:19

Kúpa nehnuteľnosti je transakciou, s ktorou väčšina ľudí nemá takmer žiadne skúsenosti. Je to dané tým, že potrebu vlastného bývania si spravidla zabezpečujeme len raz za život. Veľakrát ide o celoživotné úspory kupujúcich.

Prax potvrdzuje, že napriek tejto skutočnosti sa často podceňuje právna stránka kúpy nehnuteľnosti, čím sa kupujúci vystavujú vysokému riziku, že prídu o  ťažko zadovážené celoživotné úspory. Príčiny sú rôzne. Môže ísť o nevysporiadané pozemky, prístupovú cestu, inžinierske siete, nenadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pri developerských projektoch z rôznych príčin a to veľakrát aj pri zaplatení zálohy  alebo dokonca celej kúpnej ceny.

Bežný laik nemusí zistiť tieto problémy pred vstupom do zmluvného vzťahu. Veľakrát nestačí len kontrola listu vlastníctva, pretože ani to nie je garanciou, či nehnuteľnosť skutočne patrí subjektu zapísanému na liste vlastníctva, alebo či na nej neviazne ťarcha, resp. obmedzenie, ktoré nie je možné z listu vlastníctva vyčítať.

Akékoľvek právne pochybenie, napr. nedodržanie predkúpneho práva, chýbajúci súhlas druhého manžela, nedodržanie formy konania štatutárneho orgánu alebo aj iné nedostatky môžu kupujúcemu skomplikovať život a po nadobudnutí vlastníckeho práva sa môže ocitnúť v spore s treťou osobou.

Je správne a rozumné sa v takejto životnej situácii obrátiť na advokáta ešte pred kúpou nehnuteľnosti a poveriť ho samotným  vypracovaním kúpnej zmluvy, v ktorej advokát upraví klientove požiadavky aj do právne vymožiteľných ustanovení zmluvy, ktorá má byť vyvážená a nemá byť koncipovaná iba v prospech jednej strany. Samotná formulácia obsahovo jasného vymedzenia práv a povinností oboch zmluvných strán je dôležitá z hľadiska predídeniu akéhokoľvek sporu.

Klient môže zároveň požiadať advokáta o autorizáciu zmluvy advokátom.

 

Späť

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode