Čo je úlohou advokáta ?

27.03.2019 14:23

Pojem advokát nie je medzi laickou verejnosťou až tak udomácnený, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Prax ukazuje, že medzi bežnými ľuďmi je viac zaužívaný pojem právnik.

Aký je rozdiel medzi advokátom a právnikom?

Právnik je pojem všeobecný a označujú sa ním ľudia s právnickým vzdelaním. Medzi právnické povolania radíme advokáta, sudcu, prokurátora, notára, exekútora  a zamestnanca na pracovnej pozícii právnik, ktorý vykonáva svoje povolanie v rámci závislej činnosti v zamestnaneckom pomere pre svojho zamestnávateľa.

Advokát je odborník z oblasti práva, ktorý  má zo zákona povinnosť zastupovať Vaše práva a záujmy a v prípade, ak sú Vaše práva alebo slobody ohrozené poukázať na protizákonný stav. Advokát je osobou, ktorá je vždy na Vašej strane a hľadá možnosti, ako Vám pomôcť pri riešení  životnej situácie, v ktorej ste sa ocitli. Nejde len o pomoc v spore, do ktorého ste sa už dostali,  ale ide hlavne o pomoc už v momente vstupovania do zmluvného vzťahu, ako je napr. kúpa alebo predaj nehnuteľnosti, založenie spoločnosti, vyporiadavanie spoluvlastníctva, uzatváranie zmluvy o dielo, dedenie a veľa iných situácií, ktoré v budúcnosti pre Vás môžu znamenať významné právne dôsledky. Vyhľadanie advokáta a požiadanie ho o radu včas je najlepšia investícia a prevencia pred možnými problémami, ktorých následné riešenie je spojené s oveľa vyššími finančnými výdavkami.


Každý advokát je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Môžete si ho preveriť a mať istotu, že sa na neho vzťahuje dohľad stavovskej organizácie. Každý advokát je povinný mať zo zákona poistenú zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone advokácie, čo je ďalšia poistka pre Vás v prípade, ak by Vám bola konaním advokáta spôsobená škoda.

Výberu advokáta treba venovať náležitú pozornosť. Je to podobne ako s výberom kaderníka, alebo maséra. Nie každý kaderník sadne každému  zákazníkovi a nie každý zákazník sadne každému kaderníkovi. Dôležitú úlohu tu zohráva  dôvera. Advokáta je preto vhodné vybrať si  na základe referencií, skúseností a odporúčaní iných osôb, odborného zamerania, jazykových znalostí či regionálnej pôsobnosti a v neposlednom rade na základe osobných  sympatií. 

 

Späť

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode